Pellets

Värmepellets och stallpellets

       Prislistor värmepellets och stallpellets:

Prislista avhämtat

Prislista levererat
Pelletspriserna visas ej tills vidare på grund av rådande läge på energimarknaden och vi kan tyvärr ej ta emot några nya kunder, men förhoppningsvis kan läget förbättras längre fram under vintern.


Öppettider för avhämtning

Ingarvet, Västermalmsvägen 6, mellan den 1/9 till och med 31/5, onsdagar mellan 16:00 - 18:00
Produktfakta


  • Råvara, sågspån och hyvelspån från tall och gran
  • Fukthalt < 10% (viktprocent)
  • Effektivt värmevärde > 4,7 kWh/kg
  • Skrymdensitet > 600-675 kg/m3
  • Askhalt < 0,5% (viktprocent)
  • Dimensioner Diameter - 6 mm, 8 mm eller 10 mm
  • Längd < 4 gånger diametern
  • Finandel (< 3 mm) Maximalt 4 % (viktprocent)


Miljöpåverkan, pellets och briketter.

Träpellets och briketter är rena naturprodukter som vid rätt förbränning frigör koldioxid och vatten som i växterna binds vid fotosyntesen och återgår i kretsloppet. De ger därför inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären, s k växthuseffekten.

Andra ämnen som frigörs vid förbränning är THC tjära och stoft. Mängden tjärutsläpp är exempelvis betydligt lägre i en pelletsbrännare än vd vedeldning speciellt med äldre vedpannor. Med träpellets skapas god förbränning och renare miljö.

Mer information om pellets och briketter finns på energimyndigheten.