Pellets

Värmepellets och stallpellets

       Länkar till prislistor för värmepellets och stallpellets:

Prislista avhämtat

Prislista levererat


Öppettider för avhämtning

Ingarvet, Västermalmsvägen 6, mellan den 1/9 till och med 31/5, onsdagar mellan 16:00 - 18:00
Produktfakta


  • Råvara, sågspån och hyvelspån från tall och gran
  • Fukthalt < 10% (viktprocent)
  • Effektivt värmevärde > 4,7 kWh/kg
  • Skrymdensitet > 600-675 kg/m3
  • Askhalt < 0,5% (viktprocent)
  • Dimensioner Diameter - 6 mm, 8 mm eller 10 mm
  • Längd < 4 gånger diametern
  • Finandel (< 3 mm) Maximalt 4 % (viktprocent)


Miljöpåverkan, pellets och briketter.

Träpellets och briketter är rena naturprodukter som vid rätt förbränning frigör koldioxid och vatten som i växterna binds vid fotosyntesen och återgår i kretsloppet. De ger därför inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären, s k växthuseffekten.

Andra ämnen som frigörs vid förbränning är THC tjära och stoft. Mängden tjärutsläpp är exempelvis betydligt lägre i en pelletsbrännare än vd vedeldning speciellt med äldre vedpannor. Med träpellets skapas god förbränning och renare miljö.

Mer information om pellets och briketter finns på energimyndigheten.